Skip to content

Kāpēc RigaBrain treniņš ilgst precīzi 33,5 min?

Jo tas ir optimālākais laiks, kas ir novērots strādājot 20 gadu garumā ar vairākiem miljoniem treniņu, var arī vairāk, ir tādi kā 45 min treniņu izņēmumu gadījumos, bet tie neuzrāda korelāciju, ka uzlabotos rezultāti.

Feedback and Knowledge Base