Skip to content

Vai pēc RigaBrain treniņa var būt izteikti pozitīvas sajūtas un vai tās saglabājas?

Ir tādi gadījumi, kad cilvēki saka, ka viņiem pēc pirmajiem treniņiem bija izteiktāki pozitīvās sajūtas ne kā vēlāk.
Pirmās sajūtas var būt tās izteiktākās. Jāteic, ka jebkura pozitīvā sajūta, kura ir bijusi kaut vai uz mirkli, ir iespējams padarīt par patstāvīgu. Tālāk jau notiek darbs pie tā, lai nostiprinātos jaunie ceļi.

Feedback and Knowledge Base