Skip to content

Vai var RigaBrain treniņus apvienot ar Flautingu?

RigaBrain procesā notiek atslābināšanās process no iekšienes uz ārienu, floutingā
mēs atslābinamies no ārienes uz iekšpusi un papildus atslēdzam
lielāko daļu kairinājumu. Vienozīmīgi abi procesi ir savienojami un
ieteicami.

Feedback and Knowledge Base