Skip to content

Kas notiek ar datiem, kas tiek atzīmēti RigaBrain anketās?

Tos salīdzina ar anketām, kuras klients atkārtoti aizpilda pēc noteikta treniņa daudzuma iziešanas vai pēc noteikta laika perioda. Informācija ir konfidenciāla un netiek uzkrāta un nodota trešajām personām. Datus apskata ergoterapeits seansa laikā.

www.smadzenes.lv

+37127771821

Feedback and Knowledge Base