Skip to content

RigaBrain attīstība

Latvijā RigaBrain kabinets ir vienīgais, kurā pieejama NeurOptimal neiroloģiskās atgriezeniskās saites metode. Tuvākie līdzīga tipa kabineti ir Nīderlandē, kā arī Lietuvā. Metodes pirmsākumi nāk no Amerikas, bet tehnoloģija un pieeja visu laiku attīstās un ik pēc pusgada ir kāds jaunievedums. «RigaBrain treniņš un tā izmantošanas pieeja nav vienas konkrētas ārzemju metodes kopija, bet sastāv no vairāku metožu izmantošanas pieredzes un pašu uzkrātās pieredzes. RigaBrain autotreniņa koncepts paliek nemainīgs, bet pieeja atbilstoši jaunākajām tendencēm mainās,» skaidro Pēteris. Līdzstrādājot psihiatram ASV, Pēteris aizdomājās, vai arvien nav nekā, kas būtu alternatīvs medikamentiem. No šīs domas viņš nonāca pie šobrīd RigaBrain kabinetā pieejamās metodes. «Nebija mērķis radīt biznesu - tas radās pats, arī tagad tas savā ziņā dzīvo savu dzīvi un sagādā gandarījumu. Visu laiku notiek pētniecība, apmācām cilvēkus papildus,» viņš saka.

Feedback and Knowledge Base