Skip to content

Kas notiek, kad esam pārmaiņu krustcelēs

Mums katram gadījies sastapties ar brīžiem dzīvē, kad tā, kā ir, vairs neder. Kad kaut kas ir jāmaina. Šajā pārmaiņu ceļā mēs izejam cauri piecu soļu procesam. Šos soļus 2001. gadā aprakstījis Manfreds Kets de Vries. Arī laiks pēc RigaBrain seansu apmeklēšanas ir pārmaiņu laiks, kad mainās mūsu domas, attieksmes, uztvere un ārkārtīgi daudzas citas lietas, no kurām sastāv mūsu ikdiena. Šīs pārmaiņas notiek, pateicoties procesam mūsu smadzenēs – neadaptīvo neironu ceļu pārveidošanu par jauniem, optimāliem, stabiliem neironu savienojumiem.

 

Aplūkosim tuvāk šos piecus soļus, ko piedzīvojam pārmaiņu procesā!
1. solis. Cilvēka ikdienu šajā etapā pavada negatīvas emocijas un frustrācija, diskomforts. Ir sākušās pārmaiņas, taču cilvēks vēlas saglabāt savu ierasto komforta zonu, saglabāt esošos paradumus, jo darbojas inerces mehānisms, taču ir skaidrs, ka vecais modelis ir nederīgs – tas vienkārši vairs nedarbojas. Sākotnēji šajā fāzē ir vērojama cilvēka tendence pretoties pārmaiņām, nevēlēšanās saredzēt problēmas. Tomēr stresa līmenis ir augsts un, kā pierādīts, tas ir nozīmīgākais motivators pārmaiņām. Šādu stāvokli ir grūti vadīt un uzturēt ikdienā. Negatīvās emocijas kāpj līdz sasniedz…

2. soli – pavērsiena punktu. Sākotnēji (pārejas periodā no pirmā uz otro soli) ir iespējams piedzīvot iekšēju konfrontāciju – cilvēks arvien pretojas tam, ka kaut kas jāmaina, bet viņš saredz, ka pastāv draudi labklājībai (dzīves līdzsvaram, darbam). Daudz biežāki kļūst arī negatīvu situāciju novērojumi citu cilvēku dzīvēs, un tie rada bailes par savējo. Piemēram, vari sākt pamanīt citos lietas, kas tev nepatīk, pamazām apzināties, kādu vietu tās ieņem tavā vērtību sistēmā un konstatē, ka tu nekādā gadījumā nevēlies rīkoties tāpat. Pavērsiena punkts var būt pavisam sīks notikums, „pēdējais piliens kausā”. Tas tiek objektīvi piedzīvots, bet subjektīvi izjusts. Emocionālā enerģija no pagātnes „raizēm” tiek pārvirzīta un tagadni un nākotni. Cilvēks jūtas kā atbrīvojies no smagas nastas. Bet daba nemīl tukšumu, un apjausma, ka no kaut kā jāatbrīvojas, liek meklēt alternatīvas, ar ko to aizstāt. Tāpat arī smadzenēs veco neironu savienojumu vietā tiek veidot jauni, daudz adaptīvāki, piemērotāki, tādi, kas spēj uzlabot dzīves kvalitāti.

3. solis. Apņemšanās. Turpmākajā ceļā notiek mērķu pārvērtēšana, jaunu alternatīvu iespēju izvērtēšana, varbūt pat līdzšinējās dzīves vides maiņa. Cilvēkam ir svarīgi kādam izklāstīt, „paziņot”, ka viņš ir apņēmies kaut ko mainīt, jo tad ir daudz lielāka motivācija darboties tālāk. Principā tas, ko šādās situācijās mēģinām pateikt, ir: „Tā, kā ir, es vairs nespēju. Esmu ceļā uz pārmaiņām.” Un pārmaiņas ir sākušās! Tu esi apzinājies, ko gribi mainīt un paziņojis to pasaulei, nu atliek vien pieturēties pie izraudzītā ceļa, attīstīties un augt!

4. solis ir visnozīmīgākais, jo sasniedzot to, mēs dodamies iekšējā ceļojumā. Notiek sevis izpēte – „vai tiešām esmu tāds cilvēks, par kādu līdz šim esmu sevi uzskatījis?”. Tieši šajā fāzē notiek iekšējo pretrunu izpratne, pēkšņi insaiti jeb atklāsmes par to, kā ir patiesībā. Rodas  jaunas vērtības un atklāsmes. Šīs atklāsmes mēs- RigaBrain darbinieki- dēvējam par „novērojumiem”, tie katram cilvēkam var atšķirties, jo katram ir savs ceļš, katram savas pārliecības, taču viss, ko gūstam, pateicoties šīm atklāsmēm, palīdz mums tuvoties savam ideālam.

5. solis ir pārmaiņu internalizācija vai ieguvumu nostiprināšana. Cilvēks pakāpeniski sāk pieņemt jauno situāciju, jaunās vērtības sevī. Tās nostiprinās, paverot jaunu un stabilu skatījumu uz dzīvi. Un te nu esi jaunais Tu, kas sakārtojis sevi un turpina pilnveidot, attīstīt, mīlēt sevi un citus!

Lai ikvienam no jums skaists, patīkamiem atklājumiem bagāts un iedvesmojošs  pārmaiņu laiks!


RigaBrain atsauksmes

www.smadzenes.lv

Feedback and Knowledge Base