Skip to content

Dinamiskais un Lineārais neurofeedback

Smadzenes ir nelineāra, dinamiska sistēma, kas uztver informāciju un pielāgo organisma darbībai. Tā rezultātā, smadzenes ir vērstas uz pašregulāciju.

Vairums neiroloģiskās atgriezeniskās saites metožu (neurofeedback) mēģina “apmācīt” smadzenes funkcionēt normās jeb vidējos aritmētiskajos rādītājos, kas raksturo vairumu iedzīvotāju. Bet smadzeņu darbību raksturo individuāla dažādība, tām nav jāfunkcionē pēc kādas absolūtās “summas”. Katrām smadzenēm ir individuāla, unikāla optimālākā darbība, kas atkarīga no dažādiem faktoriem, piemēram, no diennakts laika, cukura līmeņa asinīs, līdzsvara starp nomodu un miegu, vispārējās veselības, ģenētikas un tā tālāk.

Lielākajā daļā citu neurofeedback metožu klientam tiek piedāvāts kontrolēt šīs “normas”. Tā ir lineāra pieeja, un mūsdienās atzīts, ka tā nav pareiza, jo ar tās palīdzību tiek kontrolēta  nelineārā, organiskā sistēma. Katrām smadzenēm ir savs "vidējais" vai "labākais" līmenis. Mēs uzskatām, ka NeurOptimal®, kas ir arī RigaBrain® seansu pamatā ir vismodernākā smadzeņu apmācību sistēma, kas pieejama mūsdienu pasaulē, jo neizmanto iepriekš sastādītas datu bāzes, bet mācās reālajā laikā no iegūtajiem datiem par smadzeņu darbību.

Dinamiskais (Dynamical Neurofeedback®) ir droša pieeja, kas nevirza smadzenes uz kādu konkrētu stāvokli, bet ļauj smadzenēm mācīties, trenē smadzenes tā, lai tās spētu pašorganizēties, pašadaptēties un uzturēt sevi optimālajā stāvoklī!

  Dynamical Neurofeedback® atšķirībā no citām tā saucamajām Lineārajām neurofeedback tehnoloģijām:

- nestrādā ar diagnozēm vai simptomiem, bet māca smadzenēm pašorganizēties,

- nav jāuztraucas, par blakus signāla nolasīšanu no apkārtējās vides, jo tehnoloģijā ir iebūvēta sistēma, kas atpazīst, kas ir no smadzenēm un kas ir no apkārtējās vides!  Tas padar šo tehnoloģiju daudz reiz precīzāku,

- nav nepieciešams monitorēt  treniņa gaitu, jo tehnoloģijās ir iebūvēt automātiska smadzeņu aktivitātes monitorizēšana un automātiska pielāgošanās reālajā laikā (vienā sekundē 256 reizes),

- vienlaicīgi smadzeņu aktivitātē vēro 20 dažādus aspektus! Un pielāgojās reālajā laikā,

- nav nepieciešams sekot līdzi frekvenču izmaiņām un neietekmē to tiešo darbību, līdz ar to nav invazīva pieeja.

http://www.RigaBrain.com

Feedback and Knowledge Base