Skip to content

Pārmaiņas neiroloģiskās atgriezeniskās saites treniņu rezultātā

Neiroloģiskās atgriezeniskās saites treniņi, kuru lokā ir arī RigaBrain kabinetā piedāvātā metode, rada līdzsvaru cilvēka centrālajā nervu sistēmā (CNS). Tā kā pārmaiņas un izjūtas katram indivīdam ir citādas, ir svarīgi ieviest dienasgrāmatu, kurā tās fiksējat, tādā veidā objektīvi novērojot progresu pašsajūtā.

Visbiežāk cilvēki izjūt pārmaiņas, kas liecina par uztvertā stresa simptomu mazināšanos, piemēram, miega uzlabošanos, noguruma mazināšanos, vēlmi vairāk iesaistīties dažādos sociālos kontaktos un to veidošanā, vēlmi dalīties idejās, lielāku koncentrēšanās spēju noturību, vairāk fiziskas enerģijas u.tml.

Avots: Zengar NeurOptimal Webinar, 2012

Feedback and Knowledge Base