Skip to content

RigaBrain smadzeņu darbības līdzsvarošana – kā sasniegt vislabākos rezultātus?

Lai izbaudītu un apzinātos “spēcīgāku” efektu pēc RigaBrain smadzeņu treniņa,cilvēkam ir jābūt labi attīstītai apzinātības prasmei. Pēc mūsu sešu gadu darba pieredzes ar vairāk kā 2 000 cilvēkiem, varam teikt, ka tie, kuri to ir izkopuši, stāsta par apzinātākiem un “iespaidīgākiem” rezultātiem, tamdēļ viņiem nepieciešams apmeklēt vien dažus smadzeņu treniņus, pietiek ar ļoti retām apmeklējuma reizēm, piemēram, 1x gadā. Dažkārt pēc vienas smadzeņu treniņa reizes rezultāti ir tik labi un noturīgi, ka klientam ar to pietiek. 

- Apzinātības tests angļu valodā - http://www.awakemind.org/quiz.php
– Pašnovērtējuma testi pirms un pēc RigaBrain seansiem, kas palīdz apzināties to, ko cilvēks pats nav apzinājies, sk. šeit! 

Pieeja darbojas visiem!

 Jāprot apzinātība un jāņem vēra trīs faktori, kas var kavēt rezultāta izpausmes:

1. Cilvēkiem, kuriem ir noteikti iekšēji kavējoši faktori (zināmas vai neapjaustas saslimšanas, hormonu darbības traucējumi, utt.);

2. Cilvēkiem, kuriem klātesoši ārēji traucējoši faktori, tie notiek tieši šobrīd (paaugstināts stress, sadzīviskas problēmas, emocionāli pārdzīvojumi, neziņa, neatrisinātas attiecības utt.);

3. Cilvēkiem, kuriem medikamentu vai stimulvielu lietošanas rezultātā ir kavēti dabiskie pašregulācijas mehānismi.

Šādos gadījumos process notiek, bet cilvēki neapzināsies “iespaidīgus” rezultātus. Lai gūtu stabilus rezultātus, viņiem būs nepieciešami regulāri apmeklējumi un papildus – augstāk minēto faktoru risināšana. Pretējā gadījumā šī pieeja būs tikai uzturošs faktors, lai nepasliktinātu esošo stāvokli.

Izņēmums ir cilvēki, kuriem visas pamatfunkcijas, kas saistītas ar smadzeņu darbības optimālu ritmu (miegs, enerģija, koncentrēšanās spējas, domu skaidrība, atmiņa, noturība pret stresu, emocionālā stabilitāte, savaldīšanās spējas, iecietība, neaizkaitināmība, iekšēja stabilitāte, miera izjūta, komunikācijas spējas un ikdienas baiļu neesamība), darbojas optimālā līmenī. Šie cilvēki ir sasnieguši pamata līdzsvarotu stāvokli un var doties attīstības/ pilnveides virzienā.


Šādiem cilvēkiem smadzeņu treniņu veikšana nodrošinās intuīcijas attīstību, mentālās kapacitātes paaugstināšanu un informācijas uztveres, apstrādes un efektīvākas to izmantošanas iespējas, ko apzināsies tikai tie indivīdi, kuri  ir līdz perfektumam izkopuši apzinātības praksi vai veiks neirokognitīvus datorizētus testus, sk. šeit! Šiem cilvēkiem ir piemēroti RigaBrain intensīvie treniņu apmeklējumi, piemēram, 10 RigaBrain treniņi 5 dienās vai 10 dienās.

Feedback and Knowledge Base