Skip to content

Neiroloģiskās atgriezeniskās saites metodes un RigaBrain

Kā strādā neiroloģiskās atgriezeniskās saites metode (ne RigaBrain)?

Klasiskais neiroloģiskās atgriezeniskās saites process tiek centrēts teorētiskā skatījumā par „normālu” un „ideālu” smadzeņu viļņu aktivitātes modeli. DNažkārt cilvēka EEG rezultāti tiek salīdzināti ar vidējo statistisko rādītāju datu bāzi, un smadzenes tiek mākslīgi trenētas radīt viļņus, kas ir tuvi šai normai.

Citos gadījumos speciālisti  izmanto  pacientu  stāstījumu  par  simptomiem,  lai  veidotu  individuālu  treniņu  grafiku.

Abos gadījumos šīs metodes gadījumā galvai tiek pievienoti nelieli sensori, un neiroloģiskās atgriezeniskās saites metode „māca” smadzenēs paaugstināt vai pazemināt noteiktu smadzeņu frekvenču aktivitāti.

Mēs  zinām,  ka  apzināti  nespējam  mainīt  smadzeņu  elektrisko  aktivitāti.  Ja  jums  kāds  sacītu:  „Jums nepieciešams pazemināt alfa viļņu aktivitāti pieres daivā,” jums nebūtu ne jausmas, kā to izdarīt, vai ne?

Tomēr  smadzenes  „zina”,  kā  to  darīt,  un  saskare  ar  neiroloģiskās  atgriezeniskās  saites  metodi  palīdz smadzenēm „apgūt” šo prasmi.

 

RigaBrain smadzeņu treniņu centrā tiek izmantot citāda pieeja

Aprīkojums, kas tiek izmantots RigaBrain kabinetā (Zengar institūtā radīta), atšķiras no klasiskā modeļa.

Pirmkārt, tā sakņojas izpratnē, ka smadzeņu aktivitāte ir milzīga neirālā tīkla sinerģisks kopdarbs, tādēļ,  ja  cilvēks  piedzīvo  zināmus  simptomus (piemēram,  atmiņas problēmas, grūtības koncentrēties, bezmiegu  u.tml.), tās  nevar  attiecināt  tikai  uz  vienu  noteiktu  reģionu  smadzenēs. Smadzenes ir vienots veselums, kas jātrenē kopumā.

Otrkārt, metode ir veidota saskaņā ar smadzeņu dinamisko aktivitāti (jeb veidu, kā tās vada aktivitāti no  viena  smadzeņu  reģiona  citā),  nevis  tiecoties  uz  abstraktu  „ideālo”  stāvokli.  Kādēļ  tas ir nozīmīgi?  Lai  optimāli  funkcionētu,  smadzenēm  jābūt  spējīgām  uzturēt  šo  aktivitāti,  kad nepieciešams (piemēram,  ilgstoši koncentrējoties),  kā  arī  pāriet  no  viena  aktivitātes  stāvokļa  citā (piemēram, no nomoda miegā). Efektīvi  smadzeņu  viļņi  ar  šiem  uzdevumiem  tiek  galā.  Diemžēl,  ja  smadzenes  neveic  darbu pietiekami efektīvi, tām ir grūtības ar šo stāvokļu moderēšanu. Tas rada sekas mūsu pašsajūtā un veselības stāvoklī.

Treškārt – un tas ir īpaši nozīmīgs jaunieviesums – smadzenes pēc šīs metodes treniņa  nerada  kādu  „uzlabotu”  EEG  modeli,  bet  vienkārši  saņem  informāciju ar audio skaņas pārtraukuma palīdzību par  to  dinamisko aktivitāti. Šī atgriezeniskā  saite par  savu darbību ļauj  smadzenēm darboties efektīvāk – rezultātā  bieži normalizējas miegs, samazinās trauksmainība un uzlabojas kognitīvie procesi.

Kopumā  var  sacīt,  ka RigaBrain kabinetā izmantotais neiroloģiskās atgriezeniskās  saites process parāda  smadzenēm mirkļus īsi pirms  pārejas  no  viena  stāvokļa  citā,  un  laika  gaitā  tās  „iemācās”  izšķirt,  kad  nepieciešams  saglabāt noteiktas aktivitātes stāvokli un kad – pāriet citādas aktivitātes plūsmā.


www.smadzenes.lv

+37127771821

 

Feedback and Knowledge Base