Skip to content

Ierašanās uz RigaBrain smadzeņu treniņu

Uz seansu ir ieteicams ierasties piecas minūtes pirms tā sākuma. Kavējuma gadījumā seansa laiks netiek pagarināts. Seansu pārcelt vai atcelt ir iespējams ne vēlāk kā 24 stundas pirms norunātā laika. Neierodoties uz seansu, par to nebrīdinot 24 stundas pirms, RigaBrain patur tiesības iekasēt  samaksu par nenotikušo seansu.  

RigaBrain atsauksmes

www.RigaBrain.com

Feedback and Knowledge Base