Skip to content

Par rezultātiem RigaBrain smadzeņu treniņos


Pirmie rezultāti var parādīties jau pēc pirmā smadzeņu treniņa vai apmēram pēc sešiem līdz desmit seansiem un turpināt nostiprināties nākamo mēnešu laikā.  Izņēmumu gadījumos, rezultāti šo mēnešu laikā var arī mazināties, tas ir saistīts ar veco „ceļu” atgriešanos pie dominēšanas. Neuztraucieties: ja vienreiz bija iespēja sasniegt kaut ko, tas nozīmē, ka ir  iespēja šo sasniegumu nostiprināt un padarīt par pastāvīgu. Ir nepieciešami papildu treniņi. Dažreiz rezultātus mūsu „automātikas” dēļ mēs paši nevaram apzināties. Ieklausieties, ko saka apkārtējie, un salīdziniet laika periodu pirms un pēc šiem treniņiem.

Pirmie rezultāti var parādīties jau pēc novērtējuma smadzeņu treniņa – 70 līdz 80% klientu; līdz piektajam vai sestajam treniņam par rezultātiem stāsta jau 90% mūsu klientu.

Ja pēc novērtējuma smadzeņu treniņa nav pamanāmu rezultātu, tad ir jāizlemj, vai turpināt tos, jo astoņi no desmit cilvēkiem, regulāri apmeklējot šos treniņus, ziņo rezultātus līdz 10. procedūrai.  Ja jūtamu rezultātu līdz 10. reizei nav, tad diviem no desmit cilvēkiem ir jāizlemj, vai ir vērts turpināt seansus. Tam ir divi iespējamie iemesli  -  process notiek, bet mēs nespējam apzināties, vai process tiek kavēts ārēju vai iekšēju ierobežojošu faktoru dēļ (sk. zemāk „Seansu ierobežojošie faktori”), kas neļauj smadzenēm virzīties uz optimālāko stāvokli.

Mēs nedrīkstam vispārināt statistiku un atsevišķus veiksmīgus gadījumus, jo katrs gadījums ir individuāls un mēs nezinām, konkrēti cik seansu būs nepieciešams tieši jums!

Jaunie neirālie ceļi veidojas aptuveni trīs līdz četras nedēļas, un pēc to izveidošanās tiem ir jānostiprina “savas pozīcijas”. Šajā periodā, kas var ilgt vairākus mēnešus, var samazināties iegūtie rezultāti, kas ir saistīts ar veco „ceļu” atgriešanos pie dominēšanas. Neuztraucieties: ja vienreiz bija iespēja sasniegt kaut ko, tas nozīmē, ka ir iespēja šo sasniegumu nostiprināt un padarīt par pastāvīgu. Tādēļ ir nepieciešami papildu smadzeņu treniņi.

Lai nostiprinātu noturīgu rezultātu, ir nepieciešams viens līdz 100 un vairāk smadzeņu treniņu, vidēji aptuveni 10 līdz 30 procedūras vienam cilvēkam.

Rezultātu noturības līmenis ir saistīts ar apmeklēto seansu skaitu, biežumu un katra cilvēka  individualitāti, kuru ietekmē gan iekšējie, gan ārējie faktori.

Piemēram, ja cilvēks dzīvo nelabvēlīgā, trauksmainā vai nežēlīgā vidē, tad viņa smadzenes nevarēs gūt tūlītējus rezultātus, jo tām ir nepieciešams būt “uzvilktām”,  lai izdzīvotu šādā vidē. Bet treniņu ietekmē smadzenes var sākt veidot jeb “radīt” iekšēju motivāciju un vēlmi mainīt savu apkārtējo vidi – dažkārt to sauc par “iekšējo dzinuli”. Tas notiek tāpēc, ka smadzenes nepārtraukti tiecas uz stabilitāti, un, turpinot treniņus, agrāk vai vēlāk tās tur arī nonāk.

Klientiem, kuriem šie traucējošie faktori ir bijuši senā pagātnē, bet šobrīd vairs nav aktuāli, rezultātus spēj sasniegt samērā ātri, jau pēc pāris smadzeņu treniņiem. RigaBrain kabinetā smadzenes spēj atbrīvoties no veciem un nevajadzīgiem “nospiedumiem”, spēj attīrīt savu zemapziņu.

Dažreiz rezultātus mūsu „automātikas” dēļ mēs paši nevaram apzināties.  Tad ir jāieklausās, ko saka apkārtējie, un jāsalīdzina laika periods pirms un pēc treniņiem.

Retos gadījumos cilvēks var neapzināties rezultātus, jo tie notiek samērā smalkā līmenī. Bet rezultāti ir, jo praktiski nav iespējams, ka rezultāti varētu nebūt. Zemes pievilkšanās spēks – gravitācija ir patstāvīgs spēks, tāpat kā smadzeņu patstāvīga tiekšanās uz stabilitāti. To mēs nespējam nedz ierobežot, nedz ietekmēt, tāds spēks vienkārši pastāv!

RigaBrain nav jāuztver kā terapija vai process, kas būtu uz kaut ko vērsts. RigaBrain nestrādā ar simptomiem vai diagnozēm. Treniņš dod iespēju smadzenēm pašām sevi novērot, līdzīgi kā skatīties spogulī. Spogulis mūs neietekmē tiešā nozīmē, bet sniedz mums informāciju par to, kādi mēs esam. Un lēmumu par to, ko darīt, kā darīt un arī kad darīt  – pieņemam mēs paši. Līdzīgi RigaBrain treniņā, - lēmumu, ko darīt, kā darīt un arī, kad darīt – pieņem pašas smadzenes, nevis speciālists, datortehnoloģijas vai pats cilvēks. Smadzenes nepārtraukti tiecas uz stabilo stāvokli un, ja tās “redz” iemeslus, kas tām traucē, tās spēj rast risinājumus, lai iegūtu stabilitāti.
______

Vai RigaBrain smadzeņu treniņiem patiešām ir rezultāti?

Stāsta RigaBrain vadītājs Pēteris Urtāns: "Uzskatāms piemērs! Zvanu cilvēkam pēc pusgada, kurš ir izgājis 10 seansus, lai uzzinātu, kā labi iet. Cilvēks atbild: “Man nav nekādu rezultātu!” Zinot to, ka RigaBrain smadzeņu treniņi nav terapija un to, ka smadzenes nepārtraukti tiecas uz pilnību, agrāk vai vēlāk tās tam tuvojas. Līdz ar to, par visiem 100% varu atbildēt, ka RigaBrain treniņiem ir rezultāts – smadzenes saņēma informāciju, tas ir RigaBrain rezultāts. Mēs nevaram teikt, ka paskatoties spogulī, mums nav rezultāta - jā, no paskatīšanās mute nekļūs tīrāka, ir nepieciešama darbība, ko veicam mēs paši. Gluži tāpat šo darbību veic smadzenes. Un, ja nav kavējošo jeb ierobežojušo faktoru un tiek ievēroti RigaBrain izdales materiālā aprakstītie ieteikumi, tad rezultāti ir samērā ātri.

Rezultāti notiek tik smalkā līmenī, tā, ka cilvēkam var šķist, ka tā viņš ir jau juties vairākus gadus un nav nekādu izmaiņu, ka visas lietas notiekas tā vienkāršāk.

Atpakaļ pie klienta, kurš paziņojis, ka viņam nav nekādu rezultātu. Turpinot sarunu un iztaujājot par būtiskākajiem seansu apmeklēšanas iemesliem, cilvēks piekrītoši apstiprina, pašam par lielu pārsteigumu un IZBRĪNU, kopā konstatējam, ka kopš seansiem ir pilnībā pazuduši galvas reiboņi, kas agrāk bija vai katru dienu, ir pazudis svārstīgais garastāvoklis, kas mocīja katru dienu, nav vairs hroniska noguruma, un miegainības utt. –  jo vairāk salīdzinām laika periodu pirms un pēc treniņiem, jo vairāk rezultātus mēs atklājam. Cilvēkam ir tendence aizmirst visu to, kas vairs viņu netraucē.

Rezultāti ir, jo praktiski nav iespējams, ka rezultāti varētu nebūt. Zemes pievilkšanās spēks – gravitācija ir patstāvīgs spēks, tāpat, kā smadzeņu patstāvīga tiekšanās uz stabilitāti - to mēs nespējam ierobežot vai ietekmēt, tāds spēks vienkārši pastāv un viss!"

RigaBrain atsauksmes

www.smadzenes.lv

Feedback and Knowledge Base