Skip to content

Vēlējos uzzināt kādas smadzeņu zonas man ir vājākas vai aktīvākas?

Mēs neveicam mērījumus un diagnosticēšanu, kuras zonas ir aktīvākas vai nav! Ja ir vēlēšanās, tad mēs varam ieteikt neirometriku, kur medicīnas darbinieki veiks mērījumus par jūsu smadzeņu viļņu aktivitāti. 

Feedback and Knowledge Base