RigaBrain smadzeņu treniņš un mūsu CNS ierobežotais potenciāls

Kā nervu sistēma ierobežo mūsu potenciālu?

Nervu sistēmas efektivitāte ir pamats veiksmīgai dzīvei!

Mums ir dota viena dzīve, potenciāls un nervu sistēma. Nervu sistēmas darbība nosaka mūsu potenciāla izmantošanas iespējas un jo efektīgāk spējam izmantot savu potenciālu, jo veiksmīgāka ir mūsu dzīve.

Reti kurš cilvēks izmanto savu potenciālu visā tā pilnībā. Un reti kurš cilvēks var teikt, ka viņa nervu sistēma strādā ar 100% efektivitāti.

Ir dažādi simptomi, kas rodas no nervu sistēmas neefektīgas darbības, un ir dažādi iemesli, kas izraisa nervu sistēmas disbalansu. Dažreiz iemesli var būt no apkārtējās vides. Tie var būt nelaimes gadījumi vai traumatiski notikumi. Tie var būt ģenētiska rakstura, grūtniecības vai piedzimšanas laikā vai ģimenē radušās problēmas vai attiecību problēmas. Ir daudz iespēju, kas rada disbalansu, un no šī disbalansa rodas daudzas simptomoloģijas, kas izraisa depresiju, nervozitāti, nekontrolētas kustības, tremorus – trīci, miega problēmas, nespēju veikt uzdevumus, zemu motivāciju. Tie ir simptomi, kas „neļauj” mums izmantot savu potenciālu tā pilnībā.

Mums ir iespēja veicināt savas nervu sistēmas efektivitāti ar meditācijām un garīgām praksēm, fiziskajām aktivitātēm, diētu, miegu un pozitīvu sociālo mijiedarbību, sadzīviskām aktivitātēm un ar RigaBrain seansiem.

Smadzeņu treniņš uzlabo centrālās nervu sistēmas darbību un caur to arī prāta spējas, emocionālo kontroli un psiholoģisko noturību. Parūpējies par smadzeņu pašregulēšanās mehānismiem RigaBrain, trenējot smadzenes pašlīdzsvaroties un pašstabilizēties.

RigaBrain atsauksmes

www.RigaBrain.com

RigaBrain smadzeņu treniņš

 1. Pēteris Urtāns stāsta par RigaBrain (VIDEO)
 2. Kā notiek RigaBrain smadzeņu treniņš?
 3. Iepazīsties ar RigaBrain smadzeņu treniņu (VIDEO)
 4. Kas ir RigaBrain smadzeņu treniņš?
 5. Vai es varu sevi pārpūlēt RigaBrain smadzeņu treniņos?
 6. 10 svarīgākie fakti par RigaBrain smadzeņu treniņu
 7. Cik cilvēki ir jau apmeklējuši RigaBrain smadzeņu treniņus Rīgā?
 8. Kā RigaBrain smadzeņu treniņos smadzenes spēj atmest negatīvos stāvokļus un apgūt atgriešanos tagadnes momentā?
 9. Kādā veidā RigaBrain smadzeņu treniņš strādā?
 10. Kas ir RigaBrain smadzeņu treniņa atgriezeniskā saite?
 11. Kas izstrādāja RigaBain metodi un cik ilgi tā tiek praktizēta?
 12. Kas tad notiek ar smadzenēm RigaBrain treniņa laikā (vienkāršais skaidrojums)?
 13. Medikamenti un RigaBrain smadzeņu treniņi
 14. Pārtraukumi RigaBrain smadzeņu treniņu laikā un CNS
 15. RigaBrain smadzeņu treniņi un atruna par statistiku un citu cilvēku rezultātiem
 16. RigaBrain smadzeņu treniņi un bērni
 17. RigaBrain smadzeņu treniņi, neuroplasticitāte, homeostāze un saistītie virzieni
 18. RigaBrain smadzeņu treniņš palielina CNS adaptivitāti
 19. RigaBrain smadzeņu treniņš un domāšanas paradumi
 20. RigaBrain smadzeņu treniņš un mūsu CNS ierobežotais potenciāls
 21. RigaBrain smadzeņu treniņš un neiroplasticitāte
 22. RigaBrain® smadzeņu treniņš un zinātne
 23. RigaBrain smadzeņu treniņš, CNS, turbulence un apzināšanās
 24. RigaBrains smadzeņu treniņu fenomena efekts
 25. Smadzeņu pielāgošanās spēja un RigaBrain smadzeņu treniņš
 26. Vai ir tā, ka ar RigaBrains smadzeņu treniņiem un smadzeņu viļņu palīdzību var panākt jebkāda veida sajūtas?
 27. Vai pēc RigaBrain smadzeņu treniņiem es kļūšu gudrāks vai līdzīgs supermenam?
 28. Vai RigaBrain izstrādā katram klientam atsevišķu RigaBrain smadzeņu treniņu plānu?
 29. Vai RigaBrain treniņi ir saistīti ar elektrošoku?
 30. Smēķēšana un RigaBrain smadzeņu treniņi
 31. NeurOptimal® LV
 32. Vai Jums interesē patiesi rezultāti?
 33. KAS IR NEUROPTIMAL® Neurofeedback?
 34. KĀ NEUROPTIMAL® STRĀDĀ?
 35. Kā notiek NeurOptimal treniņi?
 36. Cik treniņi?
 37. Vai sasniegtais rezultāts ir noturīgs laikā?
 38. Kas padara NEUROPTIMAL® pārāku par līdzīgām tehnikām?
 39. Jūsu smadzenes un NEUROPTIMAL®

Feedback and Knowledge Base