Skip to content

Kādās jomās RigaBrain seansi var palīdzēt?

RigaBrain smadzeņu treniņi palīdz iegūt smadzeņu līdzsvaru, harmoniju, homeostāzi – spēju pašām sevi organizēt, kā rezultātā tas var palīdzēt zemāk minētajās jomās:

Izglītība: paātrināta apmācība, augstāka koncentrēšanās spēja un uzmanība, mierīgāks prāts, palielināta informācijas saglabāšana atmiņā, pilnīgāka klātbūtnes sajūta apkārt notiekošajos procesos, lielākas informācijas apstrādes spējas, lielāka paškontrole, labāks garastāvoklis, labākas lēmumu pieņemšanas spējas, labāka darbība vadītāja lomā, mazāka reaktivitāte, mazāks nemiers un satraukuma stāvoklis, lielāka atklāsmes un izpratnes spēja, veiksmīgāka problēmu risināšana, lielāka izturība pret eksāmenu radīto stresu.

Sports: lielāka interese, augstāka koncentrācijas spēja, palielināta enerģija, labāka koordinācija, lielāka precizitāte, lielāka izturība, ātrāka atgūšanās, ilgāks laiks darbības zonā, mierīgāks prāts, uzlabota kontrole, ātrāka informācijas apstrāde, ātrāks reaģēšanas laiks, lielāka klātbūtne, lielāka modrība, mazāks satraukums darbības laikā, mazāka reakcija uz ārēju iedarbību

Attiecības: spēja dziļi atrisināt senus ievainojumus, ar attiecību uzsākšanu saistītu jautājumu atrisināšana, lielākas komunikācijas iemaņas, labāka saprašanās, lielāka pacietība, lielāka pašapziņa un pamatota pašpārliecība. Mazāka reaktivitāte, spēja labāk risināt problēmas, emocionalitātes un intelekta attīstība, lielāka paškontrole, lielāka izpratne par citiem cilvēkiem, daudz lielāka spēja plānot uz priekšu, izvirzīt mērķus, sapņot un īstenot sapņus, siltuma un mīlestības jūtu atjaunošanās, labākas vecāku/bērnu attiecības, jebkādu pašreizējo uzlabošanas kursu/programmu paplašināšana, atbrīvošanās no vecas bagāžas, lielāka spēja bez vajadzības netiesāt citus cilvēkus.

Izpildītājmāksla: Lielāka roku un redzes koordinācija, uzlabota vērība, uzmanība un koncentrēšanās, aizsardzība pret izdegšanu, samazināts satraukums, nervu drudža un baiļu stāvokļa izzušana, lielāka precizitāte, spēja saglabāt mieru un rāmumu, ātrāka informācijas apstrāde, pilnīgāka uzstāšanās, mazāka reaktivitāte, mierīgāks prāts, lielāka paškontrole, lielāka centrēšanās uz darāmo, atraisītāks radošums, lielāka sava ķermeņa apzināšanās, lielāka ilgstoša izturība, lielāka modrība.

Profesionālā darbība: darbam izvirzīto prasību pārsniegšana, prioritāšu noteikšana iemaņām, lielākas komunikācijas iemaņas, lielāka darba ražība, lielāka enerģija, paātrināta zināšanu apguve, miera saglabāšana spiediena apstākļos, labākas spējas pieņemt lēmumus, lielāka paškontrole, labāka citu cilvēku un veicamo darbu novērtēšana, labāks noskaņojums, lielāka klātbūtne attiecībā uz mērķiem, plašākās spējas iedvesmot kolēģus/klientus, labāka darba ētikas ievērošana, augstāka pašcieņa, lielāka virzības izjūta, lielāka pašapziņa un sevis apzināšanās.

Dzīve: iekšējs miers, sava veseluma un vērtības izjūta, no jauna radusies jautrība un prieks, citu cilvēku un mazo lietu, kurām ir liela nozīme, novērtēšana, lielāka empātija, lielāka spēja attiecīgi reaģēt, jušanās aizvien laimīgākam un pārliecinātākam, dzīvošana lielākā saskaņā ar savām emocijām un jūtām, un labāka to apzināšanās, interešu atgūšana vai jaunu interešu radīšana, hobiji un aizraušanās, mācīšanās vairāk mīlēt sevi un citus…

RigaBrain atsauksmes

www.smadzenes.lv

Feedback and Knowledge Base