Skip to content

Depresija un RigaBrain smadzeņu treniņi

„Man ir hroniska depresija, pazīstama arī kā distīmija, ko radījuši daudzi stresori manā dzīvē. Manas smadzenes šādu stāvokli ir pieņēmušas kā „normālu”. 

Ar smadzeņu izmeklēšanas metožu palīdzību atklāts, ka man ir “trauksmes perēkļi” smadzenēs.

Man līdz šim bijuši astoņi seansi. Domāju turpināt seansus, ņemot vērā, ka metodes pieeja ir pilnīgi atšķirīga no visām iepriekšminētajām, jo noris zemapziņas līmenī un liekas daudz dabiskāka. Tomēr man ir kāds jautājums.

Manas smadzenes un CNS ir adaptējušās manam pašreizējam stāvoklim. Kā tās var atrast nestabilitātes, ja uzskata, ka depresija ir „normāla”? Es saprotu turbulences mehānismu, bet kā smadzenes spēs sevi pozitīvi sakārtot, ja tām tiek sniegta turbulences atgriezeniskā saite?

Atbilde:

Labdien!

Citas neurofeedback pieejas trenē atsevišķus apvidus smadzenēs, kuri iepriekš diagnosticēti kā bojāti. Trenēšana notiek, piespiežot smadzenēm strādāt optimāli, un tas izraisa vairāk blakus efektu.

NeurOPTIMAL, uz kuru bāzes ir balstīti arī RigaBrain seansi, ir pilnīgi unikāla pieeja ar naturālu, dabisku tehnoloģiju. Tā tikusi attīstīta vairāk nekā 50 gadus, un ar tās palīdzību ar smadzenēm tiek strādāts nelineārā veidā. Smadzenes un CNS ir vienota sistēma, nevis dažādu, savā starpā nesaistītu apvidu kopa, kā tas bijis pieņemts agrākajos pētījumos. Smadzenes tiek trenētas no mirkļa uz mirkli.

NeurOPTIMAL sistēma atrod disfunkcionālus smadzeņu darbības modeļus, ko dēvē par perturbāciju (sakne no angļu valodas vārda „perturb” – satraukt, darīt nemierīgu), un kas rada cilvēkos trauksmi. Šos momentus fiksē pārrāvumi mūzikā, ko klausāties. Šie pārrāvumi informē smadzenes par to, ko tās nupat izdarījušas. Un tā kā smadzenes funkcionē ar mērķi izdzīvot, tās pielāgo savu darbību daudz mierīgākam stāvoklim.

Īsumā tas ir tas, ko esam atklājuši pēdējo 15 gadu laikā, un tas ir pats nozīmīgākais atklājums, kopš tika pierādīts, ka zeme nav visuma centrs (tas savukārt notika tikai pirms 400 gadiem).

Perturbācija vainojama pie depresijas, trauksmes, fokusēšanās grūtībām, UDS / UDHS, nepietiekami labu darba izpildi, mācīšanās problēmām, posttraumatisko stresu, galvas smadzeņu ievainojumiem u.c. šie visi faktori pārslogo cilvēka CNS, bet smadzenes spēj pārorganizēt sevi un mainīt šo sistēmu, ja zina, kuras vietas jālabo.

Smadzenes ir instinktīva uz adaptāciju vērsta sistēma, un cilvēks nebūtu dzīva būtne, ja tās neprastu pielāgoties ikdienai, no momenta uz momentu, atbildot uz jautājumiem  „kur es esmu?” vai „kas šajā mirklī ir atšķirīgs no citiem?”

Tādēļ lai kāds arī būtu simptoms, mūsu iekšējā sistēma spēj sevi padarīt pietiekami efektīvu, lai no tā atbrīvotos. Pēc 1.2 mijoniem stundu šīs metodes izmantošanas NeurOPTIMAL treneri ir pierādījuši, ka šī ir pati efektīvākā mūsdienās pieejamā metode.

Ceru, ka šis apkopojums palīdzēs jums labāk izprast NeurOPTIMAL neurofeedback metodes un jūsu smadzeņu darbību.

______

Statistika: pēc 20 RigaBrain seansiem,  depresijas radīto seku samazināšanos atzīmē 83,7 % klientu!

RigaBrain atsauksmes

www.smadzenes.lv

Feedback and Knowledge Base