Skip to content

Bērnības pieredze un RigaBrain smadzeņu treniņš

Bērniem “aizsardzības mehānismi” ir  jāattīsta savā dzīves pieredzē. Šeit vietā teiciens, ka pagātne ir vienīgā lieta, ko mums neviens nevar atņemt.

Būdami bērni, mēs visi esam piedzīvojuši situācijas, kad nespējām izprast vai
pieņemt notikumus vai faktus savā dzīvē, un neapzināti atlikām risinājumu
meklējumus uz vēlāku laiku, cerēdami, ka nākotnē spēsim tos atrisināt. Taču pēc kāda
laika sajūtām sevī rūgtumu un nespēju pilnvērtīgi funkcionēt paši savā dzīvē, nereti
tas ir bērnības neatrisinātā stresa vai, kā to tagad mēdz saukt, traumas dēļ.

RigaBrain treniņi šos neatrisinātos bioloģiskos notikumus pārveido tā, ka mūsu
centrālā nervu sistēma vai smadzenes spēj tos izprast, asimilēt un integrēt līdzšinējā
pieredzē, ļaujot mums pamazām nobriest un attīstīties. Tā kā pieredzēto nav iespējams
padarīt par nebijušu un mūsu smadzenes mācās vienīgi no pieredzētā, mums jābūt
spējīgiem pārstrādāt un tikt galā ar bieži vien nepatīkamām un neērtām pagātnes
situācijām iz mūsu dzīves. Gluži tāpat kā imūnsistēma veido organisma imunitāti,
pārvarot izaicinājumus un tiekot galā ar grūtībām, arī mūsu psihei ir jāpārdzīvo
un jātiek galā ar šķēršļiem, ar kuriem tā satiekas, pretējā gadījumā jāsadzīvo ar
disfunkciju vai nemitīgiem ierobežojumiem dažādās dzīves jomās.

RigaBrain atsauksmes

www.RigaBrain.com

Feedback and Knowledge Base