Skip to content

Vai laikam starp RigaBrain® smadzeņu treniņiem ir nozīme?


Jā, laikam starp RigaBrain® smadzeņu treniņiem var būt nozīme. Lai gan NeurOptimal® Dynamical Neurofeedback® sistēma nestrādā tieši ar simptomiem un diagnozēm, bet gan koncentrējas uz smadzeņu darbības pašregulācijas uzlabošanu, treniņu regularitāte un to starplaiku plānošana var ietekmēt kopējo efektivitāti.

Optimāls treniņu biežums var atšķirties atkarībā no individuālajām vajadzībām un mērķiem. Dažreiz ieteicams veikt treniņus biežāk, it īpaši sākumā, lai panāktu stabilākus rezultātus. Pēc tam var pakāpeniski palielināt laiku starp treniņiem. Tomēr šis pieejas veids var atšķirties atkarībā no katras personas individuālajām reakcijām un progresā.

Ir svarīgi, lai jebkādas izmaiņas treniņu grafikā tiktu apspriestas ar RigaBrain® speciālistiem, lai nodrošinātu, ka treniņu grafiks atbilst klienta vajadzībām un mērķiem.

Kāda būs atšķirība, ja 12 seansus iziešu 3 vai 4 nedēļās vai arī tos pašus 12 seansus – pusgada vai gada laikā? Vai tam ir nozīme efektivitātes ziņā?

Atšķirība starp 12 seansu iziešanu 3 vai 4 nedēļās un to pašu seansu iziešanu pusgada vai gada laikā var būtiski ietekmēt NeurOptimal® Dynamical Neurofeedback® efektivitāti.

Intensīvs grafiks (3-4 nedēļas): Veicot 12 seansus īsā laika posmā, piemēram, 3 vai 4 nedēļu laikā, smadzeņu darbība varētu ātrāk pielāgoties un uzturēt jaunas neironu savienojumus. Tas var veicināt ātrāku un spēcīgāku atbildes reakciju no smadzeņu sistēmas, kas var palīdzēt efektīvāk uzlabot koncentrēšanās spējas, miega kvalitāti un citus aspektus. Īsāks starplaiks starp seansiem var nodrošināt pastāvīgu stimulāciju, kas var palīdzēt uzturēt un nostiprināt iegūtos labumus.

Izstiepts grafiks (pusgads vai gads): Ja tie paši 12 seansu tiek izkliedēti pusgada vai gada garumā, tas varētu radīt mazāk intensīvu, bet ilgtermiņa iedarbību. Šajā gadījumā smadzeņu adaptācijas process var notikt lēnāk, un iegūtās izmaiņas var būt pakāpeniskākas. Šāds grafiks var būt piemērotāks, ja ir vēlme uzturēt un pakāpeniski uzlabot smadzeņu darbību ilgākā laika periodā.

Efektivitātes ziņā svarīgi ir individuālie mērķi, vajadzības un smadzeņu darbības specifika. Dažiem cilvēkiem intensīvāks grafiks var sniegt labākus rezultātus īsākā laika posmā, kamēr citiem var būt vajadzīga ilgāka laika perioda stimulācija, lai sasniegtu līdzīgus rezultātus. Tāpēc ir svarīgi konsultēties ar RigaBrain® speciālistiem, lai izvēlētos vispiemērotāko seansu grafiku, kas atbilstu jūsu individuālajām vajadzībām un mērķiem.

Feedback and Knowledge Base