Skip to content

Vai RigaBrain smadzeņu treniņiem ir placebo efekts?

Zinātnes sadaļā ir pāris pētījumi, kuros ir pētīts  šis jautājums ar tehnoloģijām, kādas tiek izmantotas arī RigaBrain kabinetā, un uzrāda, ka nav placebo. Lai būtu zinātniski pamatots, protams, ir nepieciešami daudz apjomīgāki pētījumi dalībnieku skaita ziņā un citu zinātnieku pārskatīti. 

Neiroloģiski atgriezeniskās saites pieeja (neurofeedback) tiek plaši iztirzāta zinātnieku aprindās. Diskusijās nav vienotas nostājas par šīs pieejas efektivitāti un placebo.  Dažāda veida metapētījumi uzrāda dažādus rezultātus. Viens no iemesliem ir tas, ka pasaulē izmanto ļoti dažādas un atšķirīgas neurofeedback tehnoloģijas un pieejas. Piemēram, kaut vai impulsu nolasīšana sekundē var svārstīties no 16 līdz 1000 vienībām, kas katru tehnoloģiju padara atšķirīgu. 

RigaBrain® smadzeņu treniņu centrs ir veicis pilotpētījumu par kognitīvo funkciju izmaiņām pēc viena seansa, tālāk norit darbs un neatkarīga finansējuma piesaiste, lai veiktu pētījumu ar 100 dalībniekiem, kura ietvaros tiks apskatīts arī placebo.

Ir pāris pētījumi un individuāli gadījumi, kad pēc seansiem tiek piefiksētas konkrētas izmaiņas smadzenēs, ko ir iespējams kontstatēt ar fMRI (funkcionālo magnetisko rezonansi - smadzeņu mērījumiem). 

Turklāt placebo nedarbojas maziem bērniem (0-4g.v.) un dzīvniekiem, bet pēc mūsu praktiskās pieredzes rezultātus novēro gan dzīvniekiem, gan arī maziem bērniem. 

Būtu interesanti izpētīt arī nonplacebo efektu.


RigaBrain atsauksmes

www.RigaBrain.com

Feedback and Knowledge Base