Skip to content

Trauma un RigaBrain smadzeņu treniņi

Viena no disfunkciju raksturīgām iezīmēm ir tāda, ka tā parādās kā automātiska atbildes reakcija visā organismā. Tātad atbildes reakcija par traumu top tamdēļ, ka daži stimuli apkārtējā vidē, kas šo reakciju izraisa, atgādina iepriekšēju traumatisku pieredzi. Un reizēm cilvēks piedzīvo ko „traumatisku”, kam reālajā vidē nav pamata – situācija var pat nebūt reāla un apdraudoša (piemēram, vairumā fobiju gadījumu). Atbildes reakcijas par traumām pārtop tad, ja cilvēks izjūt „cīnies vai bēdz” vai „sastingsti” stāvokli. Tās visas rada neadaptīvu CNS pieredzi. RigaBrain treniņi vai cita veiksmīga transformatīva metode to var mainīt. Tam notiekot, CNS iemācās atpazīt „rāmi”, kas netika fiksēts iepriekš. Apjausma izpaužas apmēram šādi: „O, šeit mēs atkal ejam pa to pašu ceļu, ko izmantojām, lai reaģētu uz līdzīgiem stimuliem.” Šo „saprotot”, CNS spēj pakāpties „soli atpakaļ”, lai pārvērtētu reakciju uz šiem stimuliem un atgrieztos tagadnē ar informāciju, vai šī situācija patiešām ir bīstama. 

RigaBrain atsauksmes

www.RigaBrain.com

Feedback and Knowledge Base